Ontwikkelingsgroep PSW junior

Sommige kinderen hebben extra aandacht en ondersteuning nodig om de doorstroom naar (regulier) onderwijs te vergemakkelijken. Basisschool de Neerakker en Hoera zijn de samenwerking aangegaan met PSW Junior om kinderen van 2 tot 5 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking te ondersteunen. Een belangrijk uitgangspunt is dat kinderen op deze manier gebruik kunnen maken van passende kinderopvang en eventueel regulier onderwijs in hun eigen omgeving. Daarnaast willen we de integratie met de reguliere kinderopvang en het onderwijs vergemakkelijken. Momenteel hebben we in Heythuysen een ontwikkelingsgroep waar medewerkers van PSW Junior een groepje kinderen begeleiden. 

Klik hier voor de volledige brief.