Vergaderdata Ouderraad De Neerakker schooljaar 2018-2019

De openbare vergaderingen van de ouderraad vinden plaats in aula de Regenboog.
Aanvang: 19.30 uur


*Dinsdag 11 september 2018
*Dinsdag 27 november 2018
*Donderdag 14 maart 2019
*Maandag 27 mei 2019
*Dinsdag 25 juni 2019