Vergaderdata Ouderraad De Neerakker schooljaar 2019-2020

De openbare vergaderingen van de ouderraad vinden plaats in aula de Regenboog.
Aanvang: 19.30 uur


Maandag 2 september 2019
Dinsdag 5 november 2019
Woensdag 15 januari 2020
Donderdag 12 maart 2020
Maandag 11 mei 2020
Dinsdag 30 juni 2020