Schoolgids 2021-2022


De schoolgids 2021-2022 is besproken en goedgekeurd tijdens de MR-vergadering d.d. 21 juni. Lees, onze Schoolgids door op onderstaande button te klikken.

 
Scholen op de Kaart
 
Op www.scholenopdekaart.nl delen we informatie over de school met u. Hoe groot is onze school eigenlijk? Waar staan we voor als school en wat kenmerkt ons? Wat vinden ouders en leerlingen van de school? Hoe scoort de school op de eindtoets? Wat zegt de Inspectie over ons? 
  
Meerwaarde is dat scholen veelzijdige informatie tonen en dit allemaal op dezelfde manier doen. Daardoor is het mogelijk om informatie van onze school te vergelijken met informatie van vergelijkbare scholen.  De gegevens komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie van het Onderwijs en van de scholen zelf. Initiatiefnemer is de Primair Onderwijs Raad. Klik op onderstaande button voor de website.