Administratief personeel

De secretaresse werkt ondersteunend voor de directie en is belast met administratieve werkzaamheden, de financiële en de personeelsadministratie, in- en uitgaande post, bestellingen en 'duizend en een' andere zaken.

De administratief medewerkster doet haar werk vanuit de balie van de school.
Ze ontvangt bezoekers, beheert de telefooncentrale en ontvangt de ziekmeldingen van kinderen. Verder assisteert ze bij administratieve werkzaamheden en heeft ze de verantwoordelijkheid voor het up to date houden van de website.  

Onze administratieve medewerksters zijn:

An Schwillens (directiesecretaresse)
Hetty Heijkers (administratief medewerkster)