Algemene Nieuwsbrief


De Algemene Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de directie en verschijnt een keer per maand. De nieuwsbrief wordt digitaal naar uw mailadres verstuurd.
Ouders die niet beschikken over internet ontvangen een papieren versie.
De Algemene Nieuwsbrief is na te lezen op de website onder Informatie.


Algemene Nieuwsbrieven schooljaar 2018 - 2019

Klik hier voor het bericht over de onderwijsstaking op 15 maart 2019
Klik hier voor de Nieuwsbrief afscheid Elly Kusters
Klik hier voor de Nieuwsbrief schoolcarnaval De Neerkwakkertjes
Klik hier voor de Nieuwsbrief benoeming directeur De Neerakker
Klik hier voor de Nieuwsbrief stand van zaken benoeming nieuwe directeur
Klik hier voor de Algemene Nieuwsbrief december 2018
Klik hier voor de Nieuwsbrief vervangersproblematiek
Klik hier voor de Algemene Nieuwsbrief 3 oktober 2018
Klik hier voor de Nieuwsbrief Ouder Infomarkt
Klik hier voor de Algemene Nieuwsbrief augustus 2018
Klik hier voor de Nieuwsbrief juli 2018 - laatste nieuws voor de zomervakantie
Klik hier voor de Nieuwsbrief organisatie continurooster 
Klik hier voor de Nieuwsbrief Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)